Co je Santiago de Compostela

Camino de Santiago, známý též jako Svatojakubská cesta nebo Cesta Svatého Jakuba, představuje historickou poutní trasu směřující k hrobu apoštola Jakuba Staršího ve španělském městě Santiago de Compostela. Avšak Camino de Santiago je mnohem více než jen historická poutní cesta; je to nekonečné dobrodružství plné osobního objevování a duchovního růstu. Během tisíciletí přitahovala tato poutní cesta lidi z různých koutů světa, kteří hledají odpovědi, smysl života nebo prostě touží po dobrodružství na cestě.

cesta do santiaga

Historie

Křesťanská tradice spojovala sv. Jakuba se šířením křesťanství ve Španělsku. Po jeho návratu do Svaté země, kde byl pak jako první apoštol umučen, byly jeho ostatky uloženy právě na místě dnešního města Santiaga de Compostela. Existují různé legendy o převozu ostatků do Španělska. Jedna praví, že ostatky sv. Jakuba chvíli po smrti dopravili do Španělska tajně apoštolové, další vypráví, že jeho ostatky přenesli andělé, a nebo že osamocená loď s jeho tělem uvízla na západním pobřeží Španělska, kde dnes stojí přístav Padron. Zde španělští učedníci Jakuba nalezli jeho ostatky a přenesli je na místo, kde dnes stojí město Santiago.

První zmínky o poutnících, kteří se vydávali na cestu do Santiago de Compostela, pocházejí z 9. a 10. století. Legenda o objevení hrobu svatého Jakuba a vytvoření Svatojakubské cesty začala přitahovat poutníky z různých částí Evropy.

Zájem poutníku se v průběhu let měnil. Ke zvýšení zájmu o poutnictví v minulém století přispělo zapsání části svatojakubské cesty (Camino Frances) na seznam kulturního dědictví Unesco v roce 1993. UNESCO uznalo Svatojakubskou cestu nejen jako náboženské poutní místo, ale také jako významný kulturní fenomén a historickou trasu spojující různé evropské regiony.

značka mušle svatojakubské cesty

Jak a proč se na cestu vydat dnes?

Na cestu se můžete vydat pěšky, na kole nebo jiným způsobem, nicméně při chůzi pěšky máte největší šanci se potkat s ostatními. Na kole budete pravděpodobně vždy rychlejší, než pěšáci, na druhou stranu tak budete potkávat více lidí. 🙂
Camino slouží nejen jako náboženské poutní místo, ale také jako cíl pro dobrodruhy, turisty a lidi hledající osobní růst. Přitahuje lidi z různých důvodů, a každý poutník má svůj jedinečný motiv a cíl pro vydání se na tuto poutní cestu.

Trasy

značení na camino de santiago

Se vzrůstajícím množstvím poutníku v průběhu staletí byly postupně vztyčovány orientační kameny, kamenné kříže, boží muka a upravovány studánky a také byly podél cesty zřizovány kaple, kostely a kláštery, poskytující poutníkům azyl.

Svatojakubská cesta se vyznačuje svou unikátností tím, že není omezena jediným pevným směrem, nýbrž sestává z rozsáhlé sítě tras. Tato flexibilita umožňuje poutníkům vybrat si trasu podle svých vlastních preferencí, časových možností, fyzických schopností a osobních důvodů k pouti. Zatímco nejznámější a nejfrekventovanější trasy leží na území Španělska, existují také trasy vedoucí z různých částí Evropy. Není třeba si tak vybrat vždy oficiální trasu, ale můžete si vytvořit svoji unikátní nebo pospojovat různé již existující turistické a poutnické trasy. Jinak řečeno, můžete zahájit své camino klidně od dveří domova.:-) Je nicméně klíčové mít na paměti, že oficiální trasy nabízejí výhody lepší infrastruktury, kvalitního značení cesty a možností sociální interakce s ostatními poutníky. Vytváření vlastní cesty může být náročnější, zejména v situacích, kde trasy nejsou výrazně označeny nebo kde chybí ubytování a další potřebná podpůrná zařízení.

Značení

Trasy jsou značeny specifickými značkami, abyste mohli snadno sledovat správnou cestu a neztratit se. Značení je vytvořeno tak, aby bylo co nejvíce viditelné a orientační. Níže jsou uvedeny hlavní typy značení:

Žluté šipky
Nejčastěji používaný typ značení. Žluté šipky jsou namalovány nebo umístěny na různých površích, jako jsou zdi, silnice, sloupy, stromy a podobně. Tyto šipky ukazují směr trasy.

Žluté mušle
Mušle jsou také používány jako značení na cestě. Mušle jsou často namalovány žlutou barvou a mohou být viditelné na silnicích nebo chodnících.

Informační tabule
Na některých místech jsou umístěny informační tabule s mapami, které ukazují trasu a vzdálenosti k dalším důležitým bodům na cestě.

Kamenné značky
Někdy jsou vloženy kamenné značky do chodníku nebo cesty, aby poutníky navedly na správnou trasu.

Oficiální značky
V některých oblastech jsou oficiální značky spravované organizacemi nebo místními úřady. Tyto značky mohou obsahovat informace o vzdálenostech, ubytování a dalších důležitých informacích.

Credencial

Credencial, nebo též Kredenciál, je speciální průkaz nebo pas, který poutníci na Svatojakubské cestě (Camino de Santiago) používají k ověření svého poutnického statusu a k získání ubytování v poutnických ubytovnách. Tento průkaz slouží také k získání Compostela, oficiálního certifikátu, který poutník obdrží na konci své pouti.

Kredenciál obsahuje místo pro razítko, které poutníci získávají na každém místě, kde přenocují nebo které přímo souvisí s poutí. Tato razítka jsou důkazem toho, že poutník skutečně prošel určitými etapami Svatojakubské cesty. Razítek můžete získat, kolik chcete, minimálně byste měli dostat alespoň dvě denně a absolvovat posledních 100 km pěšky (případně posledních 200 km na kole či koni) pro získání oficiálního certifikátu o absolvování cesty. Kredenciál také slouží k podpoře tradičního ducha cesty, kde se setkáváte s místními lidmi, sdílíte příběhy s ostatními poutníky a stáváte se součástí komunity.

finální úsek camino de santiago

Pro získání certifikátu není potřeba jít vybranou trasu v kuse. Můžete jít po etapách podle toho, kdy máte čas a chuť. Důležité je však začít tam, kde jste minule skončili.

A kde Credencial seženete? Credencial se dá koupit na stránkách Ultreia, v naší prodejně Pod 7 kilo v Praze na Letné, případně si ho můžete opatřit na nejznámějších počátečních místech poutnických cest a udělat si tak originální sbírku průkazů, protože různých druhů existuje plno. Cena je různá, obvykle od 1-2 euro.

Ubytování

Pokud se člověk pohybuje na známých trasách (Portugalsko, Španělsko) má většinou nepřeberné množství ubytování. 

Městské ubytovny
Nejběžnější ubytování jsou městské ubytovny, které vesměs kopíruji nejčastější konce jednotlivých denních etap. Za nízkou cenu (cca 7 až 10 eur) máte k dispozici postel ve sdílené ložnici a sdílenou koupelnu. Často je tam možnost něco si uvařit, občas jen chybělo nádobí. :-). 

Kláštery
Ubytovat se můžete taky v některých klášterech, kde vás čeká podobně skromné ubytování, ale některé navíc nabízejí společné večeře za darovaný obnos peněz. Někdy se dá narazit i na ubytování, kde zaplatíte tolik, kolik vy sami rozhodnete. 

Soukromá ubytování
Dále můžete využít soukromá ubytování, kdy se cena pohybuje v průměru kolem 15 eur a více. Většinou disponují menší kapacitou a přístup v nich, obzvláště někde v odlehlejších místech na trase je osobnější. Často nabízí i společnou poutnickou formu večeře za příplatek cca 10 – 15 eur, kdy stolujete s ostatními poutníky a je to velmi příjemná oblíbená událost. Tato soukromá zařízení si můžete většinou předem rezervovat a sami rozhodnout, jaký luxus si dopřejete.

Spaní venku
Poslední možností je spaní venku ve vlastním stanu/tarpu/pod širákem. Místa se dají najít, samozřejmě s respektem k okolí a pravidlům v dané zemi, ale člověk se tak maličko ochudí o tu poutnickou společnost.

Pokud půjdete v sezóně nějakou více frekventovanou trasu, může se stát, že vámi vyhlídlé ubytování naplní kapacitu dříve, než se tam objevíte. Proto je v některých úsecích s řidší hustotou ubytování dobré si své místo rezervovat dopředu (obvykle stačí 1-2 dny). Případně si trasu naplánovat tak, abyste na ubytování dorazili brzy a měli tak jistotu, že se pro vás nějaké to místo k přenocování najde.

Pokud půjdete v sezóně nějakou více frekventovanou trasu, může se stát, že vámi vyhlídlé ubytování naplní kapacitu dříve, než se tam objevíte. Proto je v některých úsecích s řidší hustotou ubytování dobré si své místo rezervovat dopředu (obvykle stačí 1-2 dny). Případně si trasu naplánovat tak, abyste na ubytování dorazili brzy a měli tak jistotu, že se pro vás nějaké to místo k přenocování najde.

Navigace, aplikace

V dnešní době cestu poutníků ulehčují také aplikace, kde najdete plno informací o cestě, místních zajímavostech a hlavně získáte přehled o všech možnostech ubytování s jejich kapacitou, cenou nebo se dozvíte, kde je další restaurace/bar nebo obchod na dozásobení.

Nejznámější a nejpopulárnější aplikace mezi poutníky jsou aplikace Buen Camino, Gronze maps a Camino Ninja. Nelze říci, která z nich je nejlepší, každá je užitečná v něčem jiném. Vyplatí se mít všechny tři stažené a kombinovat je podle potřeby.
Na orientaci v terénu jsou bezkonkurenční mapy.cz, které můžete užívat offline a předem si naplánovat trasu a vědět tak, co vás vzdálenostně a výškově čeká.

buen camino!

Buen camino
Aplikace není na první pohled úplně intuitivně vytvořená, ale když se v ní po chvíli zorientujete, dokážete z ní vytáhnout plno informací. Největším přínosem kromě informací o trase je možnost naplánování etap na x dní dopředu a vědět tak, kolik kilometrů a jaké převýšení vás v průběhu každé etapy čeká a kde se můžete občerstvit nebo ubytovat. Kde to jde, vidíte informaci o ceně, otevírací době a možnosti rezervace místa. Mapový podklad je sice od Google maps, což v přírodě není moc ocenitelné, na druhou stranu tam jsou pěkně popsané alternativní možnosti trasy.

Gronze maps
Tato aplikace je základnější, neobsahuje tolik možností jako například vlastní plánování etap, na druhou stranu má lepší mapový podklad a je jednodušší na užívání. Hodí se především na hledání ubytování, kde kromě základních informací jako je kapacita, cena, možnost rezervace a kontaktu vidíte slovní hodnocení ubytování od ostatních poutníků.

Camino Ninja
Kdysi velmi populární aplikace, která na jeden čas přestala fungovat a letos byla opět obnovena. Nemohu posoudit, o kolik se liší od své předchozí verze a zda se bude dále nějak vyvíjet, nicméně v této fázi se hodí na hledání ubytování a jejich kontaktování a plánování denních etap. Výhodou je taky nahrávání skutečných fotek od ostatních poutníků, kdy si člověk udělá představu, jak to v daném zařízení vypadá.

Buen Camino!

Buen Camino, v překladu „Šťastnou cestu“, je pozdrav, který vás bude provázet celou dobu vašeho putování. Na Camino de Santiago není příběh nikdy jen o cestě samotné, ale o příbězích, které vznikají na této pouti. A hlavně o lidech, které potkáte. S některými jdete chvilku, s některými se potkáváte dny a týdny, někdy vzniknou přátelství na celý život. Nebojte se jít sami, na camino nikdy sami nebudete. Ať už je vaše putování dlouhé či krátké, pamatujte, že každý krok na Camino je krokem blíže k poznání sám sebe

část camino de santiago

Buen Camino!

Pokud vás zajímá, jak se na Camino de Santiago vybavit, mohl by pro vás být užitečný článek „Co si sbalit na Camino de Santiago„. Vychází (stejně jako tento článek) z našich vlastních zkušeností. 🙂

(Informace k lednu 2024, autorka fotek i knowhow o cestě: Martina)


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *